Tạo tài khoản Google AdWords

Khi doanh nghiệp đã có kiến thức cần thiết để tự thực hiện một chiến dịch quảng cáo Google AdWords, Click vào link https://adwords.google.com.vn  đăng ký tài khoản và làm theo hướng dẫn dưới đây:

tao-tai-khoan-google-adword-1

tao-tai-khoan-google-adword-2

Lưu ý nên chọn đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng

tao-tai-khoan-google-adword-3

Đăng nhập vào tài khoản và tạo chiến dịch quảng cáo

tao-tai-khoan-google-adword-4

igvietnam.com

Scroll To Top