Marketing là gì? Marketing 4.0 là gì?

0
Marketing là gì? Phân biệt với quảng cáo? Marketing là gì? Theo Philip kotler: “Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thoả mãn...

Viết bài PR ấn tượng

0

PR là gì?

0
PR (Public Relations – quan hệ công chúng) là một chiến lược truyền thông, là quá trình quản lý, duy trì và nâng cao mối quan hệ tốt đẹp giữa doanh nghiệp và công chúng.

PR là mặt trời quảng cáo là gió

0
Quảng cáo là gió. PR là mặt trời  trong truyện ngụ ngôn của Aesop, gió và mặt trời đã có một tranh luận về việc ai là người mạnh hơn.
- Được tài trợ -

TIN MỚI NHẤT

NÊN ĐỌC