Lập kế hoạch chiến dịch PR

0
612

lap-ke-hoach-pr-swotLập kế hoạch cho chiến dịch PR là công việc quan trọng đầu tiên trong công tác triển khai một chiến dịch truyền thông PR hiệu quả cho dù đó là một chiến dịch truyền thông online hay truyền thông offline.

 • Truyền thông online: Là việc thực hiện chiến dịch truyền thông trên các kênh trực tuyến, internet (báo điện tử, diễn dàn, mạng xã hội, mạng tìm kiếm…)
 • Truyền thông offline: Là việc thực hiện chiến dịch truyền thông trênh các kênh truyền thống (truyền thanh, truyền hình báo giấy, các sự kiện tương tác trực tiếp khác…)

Các bước lập kế hoạch chiến dịch PR

Bước 1: Nghiên cứu phân tích

 • Thu thập thông tin tổng quan thị trường
 • Thông tin doanh nghiệp, đối thủ cạnh chanh, sử dụng SWOT: S – Strength (Điểm mạnh), W – Weakness (Điểm yếu), O – Opportunity (Cơ hội), T – Threat (Thách thức)
 • Phân tích thông tin để chỉ ra “doanh nghiệp ở đâu” trên thị trường
 • Đánh giá cơ hội

Bước 2: Lập kế hoạch chi tiết

 • Xác định mục tiêu: Doanh thu, thương hiệu, thị phần, sản phẩm…mục tiêu ưu tiên nhất
 • Xác định đối tượng: Liệt kê một mô tả ngắn đối tượng chính muốn tác động thông qua kế hoạch này
 • Xác định thông điệp: Chất lượng, dịch vụ, tài trợ, từ thiện…
 • Xác định công cụ truyền thông (banner, Box, bài pr, TVC, sự kiện online và offline) và kênh truyền thông sử dụng (truyền thanh, truyền hình, báo giấy, báo điện tử…)
 • Dự kiến ngân sách
 • Tổ chức thực hiện (Bố trí nhân sự, phân công nhiệm vụ…)

Bước 3: Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh

 • Khi triển khai kế hoạch PR cần theo dõi, quản lý mọi mặt đảm bảo việc thực hiện diễn ra đúng kế hoạch hướng đạt mục tiêu. Trong quá trình đồng thời đánh giá hiêu quả chiều hướng diễn biến để có điều chỉnh kịp thời nhằm tăng cường hiệu quả chiến dịch PR.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây