(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Sự kiện online phổ biến, sự kiện online, truyền thông online

Sự kiện online phổ biến

Một số sự kiện online phổ biến nằm trong các chương trình truyền thông của doanh nghiệp:

  • Sự kiện dưới hình thức cuộc thi: Thi ảnh, thi viết…
  • Sự kiện dưới hình thức chương trình tài trợ: Tài trợ các chương trình giáo dục, nhân đạo…
  • Sự kiện dưới hình thức chương trình từ thiện…

Một số sự kiện online tiêu biểu

Tài trợ cuộc thi ảnh Làng quê Việt Nam – Agribank

su-kien-online-agribank

Cuộc thi ảnh môi trường  “CANON- LĂNG KÍNH XANH” 2010

su-kien-online-canon

Cuộc thi ý tưởng trẻ thơ  - Honda

su-kien-online-honda

Chương trình bảo vệ nụ cười Việt Nam – P/S

su-kien-online-ps

Chương trình quỹ sữa “VƯƠN CAO VIỆT NAM”

su-kien-online-vinamilk

Scroll To Top