Liên hệ IG Việt Nam

Quảng cáo truyền thông online hiệu quả ig việt namIG Việt Nam (IGVN – Niềm tin của thương hiệu) được thành lập, tư vấn sử dụng, khai thác nền tảng công nghệ và giải pháp internet thông minh hàng đầu trong ngành quảng cáo truyền thông online, truyền hình, báo chí và đầu tư công nghệ.

– IGVN với sứ mệnh kết hợp sức mạnh quảng cáo truyền thông online và truyền hình luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc đưa ra những giải pháp quảng cáo truyền thông hiệu quả, tối ưu chi phí, nhằm đem lại những lợi ích thiết thực nhất cho doanh nghiệp.

IGVN – Niềm tin của thương hiệu!

Công ty CP TM & Truyền thông IG Việt Nam

Scroll To Top