Sự kiện online tiêu biểu

Feed Subscription

Sự kiện online demo

Sự kiện online mẫu: Chương trình PR tương tác   MÁI ẤM SƠN HÀ Slogan: Vun trồng hạnh phúc I.      QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU –  Tạo kênh truyền thông tương tác www.maiamsonha.vn nhằm thu hút khách hàng, tăng sự nhận biết thương hiệu của Sơn Hà qua kênh truyền thông online và offline. Đặc biệt tập khách hàng sử dụng internet, ... Đọc tiếp »

Sự kiện online phổ biến

Một số sự kiện online phổ biến nằm trong các chương trình truyền thông của doanh nghiệp: Sự kiện dưới hình thức cuộc thi: Thi ảnh, thi viết… Sự kiện dưới hình thức chương trình tài trợ: Tài trợ các chương trình giáo dục, nhân đạo… Sự kiện dưới hình thức chương trình từ thiện… Một số sự kiện online ... Đọc tiếp »

Scroll To Top