Công nghệ máy in lụa in lưới

Feed Subscription

Công nghệ Máy in cốc giấy, ly trà sữa Sammon

Máy in cốc giấy, ly trà sữa Sammon bán tự động SM2 và thủ công SM1 Máy in cốc nhựa, cốc trà sữa bán tự động Sammon SM2 là một máy in lụa tròn đa năng in cốc nhựa, cốc trà sự, in ly trà sữa, cốc giấy một cách tiện lợi dễ dàng Với thiết kế đơn giản sử dụng ... Đọc tiếp »

Công nghệ Máy in lụa tròn bán tự động sammon SM2

Máy in lụa tròn Sammon là một lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng Công nghệ in trực thuộc Công ty IG Việt Nam Máy in lụa tròn bán tự động sammon SM2 là một mua máy in lụa tròn đa năng in được các sản phẩm hình trụ tròn như cốc, chai, lọ, bút, ống… in được các loại sản phẩm trụ vát ... Đọc tiếp »

Công nghệ Máy in lụa tròn thủ công Sammon SM1

Máy in lụa tròn Sammon là một lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng Công nghệ in trực thuộc Công ty IG Việt Nam Máy in lụa tròn thủ công Sammon SM1 là một mua máy in lụa tròn đa năng in được các sản phẩm hình trụ tròn như cốc, chai, lọ, bút, ống… in được các loại sản phẩm ... Đọc tiếp »

Scroll To Top